صنعت پوشش لوله ایران

مرجع صنعت لوله و پوشش،
حفاظت خوردگی و فناوریهای خطوط لوله

مناقصه تعمير پوشش لوله ۲۴ اينچ منطقه چهار عملیات انتقال گاز استان خراسان رضوی

صنعت پوشش لوله ایران ۲ سال قبل
نوار سرد اجرای تعمیر پوشش لوله
مناقصه تعمير پوشش لوله ۲۴ اينچ منطقه چهار عملیات انتقال گاز استان خراسان رضوی

منطقه چهار عملیات انتقال گاز استان خراسان رضوی مناقصه عمومی یک مرحله ای عمليات تعمير پوشش خط لوله ۲۴ اينچ مشهد – امام تقی از كيلومتر ۷ تا ۶۴ را برگزار کرد.
عمليات تعمير پوشش خط لوله ۲۴ اينچ مشهد – امام تقی با اجرای پوشش نوار پلاستيكی سرد سه لايه خود ممزوج ( 3PLY) از كيلومتر 740+7 تا 200+64 به طول تقريبی ۲۳۹۰ متر بصورت پراكنده در محدوده مراكز بهره برداری خطوط لوله گاز مشهد و نيشابور (بصورت C) اجرا می شود. مبلغ ضمانتنامه بانکی این مناقصه برابر با 1,251,015,504 ریال می باشد. مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی تا ۴ دیماه ۱۴۰۰ و زمان بازگشایی پاکتها ۵ دیماه ۱۴۰۰ تعیین شده است.
برای دریافت اسناد و شرکت در این مناقصه، توسط حساب کاربری شخص حقوقی وارد وبسایت ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) شوید و شماره فراخوان 2000091475000013 را جستجو کنید.
پوشش پلی اتیلن سه لایه 3LPE
نوار سرجوش سیلید SEALID
نرم افزار پوشش لوله Pipe Protection