صنعت پوشش لوله ایران

دانشنامه صنعت لوله و پوشش،
حفاظت خوردگی و نرم افزارهای پوشش لوله
ماهواره ‌حفاظت‌کاتدی

پوشش داخلی FBE

پوشش لوله 1403/04/28
پوشش داخلی fbe دو هدف عمده از اجرای پوششهای داخلی fbe در خطوط لوله، محافظت سطح داخلی این سازه ها در مقابل اقسام مختلف خوردگی و بهبود جریانپذیری سیال است. با این وجود اهداف جنبی پوششدهی را میتوان محافظت سطح در برابر خوردگی سایشی، پیشگیری از اختلاط بقایای خوردگی سطح با سیال، ایجاد یک بستر عایق الکتریکی، پیشگیری از رسوب گذاری و از همه مهمتر کاهش هزینه ها عنوان کرد.
پوششهای fbe که در زمره پوشش گرماسخت یا ترموست طبقه بندی می شوند از سال ۱۹۵۰ با مقاصد گوناگون و از جمله به عنوان عایق الکتریکی به کار گرفته شده اند. اولین بار در سال ۱۹۵۹ توسط R.Strobel به عنوان محافظ خوردگی خطوط لوله معرفی شد. در سال ۱۹۶۷ اولین خط لوله در نیومکزیکو توسط fbe پوشش دهی شد. از آن تاریخ به بعد فناوری تهیه پوششهای اپوکسی، روش های اجرای پوشش fbe بر روی سطوح مختلف فلزی و غیر فلزی و بهبود خواص آن با هدف تامین نیازمندیهای موجود، پیشرفتهای زیادی داشته و از ابتدای دهه پایانی قرن بیستم تاکنون این روند، شتاب فزاینده ای پیدا کرده است. پوششهای امروزی fbe جهت کنترل خوردگی در گستره وسیعی از صنایع، اقلیمها و شرایط محیطی ویژه معرفی شده اند و تحقیق و توسعه و بهبودهای مستمر در حوزه پوششهای fbe قابل قیاس با هیچیک از انواع پوششهای لوله نیست.

1 2 3 4 5