صنعت پوشش لوله ایران

مرجع صنعت لوله و پوشش،
حفاظت خوردگی و فناوریهای خطوط لوله

مناقصه یک مرحله ای خرید ۴،۶۸۰ متر لوله درزدار ۱۶ اینچ شرکت گاز استان خراسان رضوی

صنعت پوشش لوله ایران ۲ سال قبل
لوله فولادی ۱۶ اینچ
لوله فولادی درزدار ۱۶ اینچ

شرکت گاز استان خراسان رضوی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4680 متر لوله فولادی درزدار 16 اینچ برگزار کرد.
مبلغ ضمانتنامه بانکی مناقصه شرکت گاز استان خراسان رضوی ۵۳۹،۸۴۵،۰۲۰ تومان و مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ و زمان بازگشایی پاکتها ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ تعیین شده است.
برای دریافت اسناد و شرکت در این مناقصه، توسط حساب کاربری شخص حقوقی وارد وبسایت ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) شوید و شماره فراخوان 2000092409000276 را جستجو کنید.
مناقصه تعمير پوشش لوله ۲۴ اينچ منطقه چهار عملیات انتقال گاز استان خراسان رضوی
لوله فولادی اسپیرال
لوله فولادی درز مستقیم