صنعت پوشش لوله ایران

مرجع صنعت لوله و پوشش،
حفاظت خوردگی و فناوریهای خطوط لوله

مناقصه خرید لوله ۱۴ اینچ فولادی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

صنعت پوشش لوله ایران ۲ سال قبل
لوله فولادی ۱۴ اینچ

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله فولادی ۳۵۰ میلیمتر برگزار کرد.
مبلغ ضمانتنامه بانکی مناقصه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ۸۷ میلیون و دویست هزار تومان، مهلت ارسال اسناد تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ و مهلت ارسال پاسخ استعلام ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین شده است.
برای دریافت اسناد و شرکت در این مناقصه، توسط حساب کاربری شخص حقوقی وارد وبسایت ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) شوید و شماره فراخوان 2001001403000009 را جستجو کنید.
مناقصه یک مرحله ای خرید لوله فولادی ۱۶ اینچ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
مناقصه یک مرحله ای خرید لوله داکتیل 600 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
پوشش پلی اتیلن سه لایه 3LPE