صنعت پوشش لوله ایران

مرجع صنعت لوله و پوشش،
حفاظت خوردگی و فناوریهای خطوط لوله

فراخوان تعویض پوشش خطوط لوله ۲، ۶ و ۸ اینچ شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

صنعت پوشش لوله ایران ۲ سال قبل
تعمیر پوشش لوله
عکس تزئینی است

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق فراخوان ارزیابی کیفی تعویض پوشش خطوط لوله 6 و 8 اینچ گاز ترش و 2 اینچ گاز شیرین در تقاطع با جاده ها و سایر نقاط پراکنده منطقه خانگیران برگزار کرد.
مبلغ ضمانتنامه بانکی مناقصه شرکت آب و فاضلاب استان یزد 334,380,000 ریال، مهلت ارسال اسناد تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ و مهلت ارسال پاسخ استعلام ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین شده است.
برای دریافت اسناد و شرکت در این مناقصه، توسط حساب کاربری شخص حقوقی وارد وبسایت ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) شوید و شماره فراخوان 2001092258000023 را جستجو کنید.
فراخوان خرید ۹۰۰ متر لوله بدون درز شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
نوار سرجوش سیلید SEALID
پوشش سرجوش