صنعت پوشش لوله ایران

دانشنامه صنعت لوله و پوشش،
حفاظت خوردگی و نرم افزارهای پوشش لوله

استاندارد پوشش لوله های فولادی

صنعت پوشش لوله ایران 1402/01/19

استاندارد پوشش لوله
استاندارد پوشش لوله های فولادی

استاندارد پوشش لوله های فولادی مانند استاندارد پوشش FBE، استاندارد پوشش پلی اتیلن سه لایه، پوشش رنگ و تعداد زیادی دستورالعمل و روش اجرایی وجود دارد که آگاهی از آنها برای تست پوشش و نحوه اجرای آن اهمیت دارد. موضوع و شرح کوتاهی از استانداردهای نفت و گاز و آب بطور خاص خط لوله گاز مانند ISO, DIN, EN, API, NORSOK, EEMUA, DNV, AWWA, NACE, ABS, UNI, NFA, ASTM را ملاحظه فرمایید.
در ابتدا اختصارات استاندارد کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، نروژ، آلمان، فراانسه، بریتانیا، برزیل، کشورهای حاشیه خلیج فارس و هند بیان شده اند سپس طبقه بندی استاندارد پوشش لوله های فولادی بر طبق لیست پوششهای خارجی و داخلی لوله برای مهمترین پوشش های محافظ خوردگی مورد استفاده در صنعت نفت و گاز ارائه شده است. مسئولیت توسعه و نگهداری این استانداردها بر عهده جامعه کارشناسان صنعت پوشش خطوط لوله نفت و گاز است. در ادامه معرفی کوتاهی از موضوع هریک از این استانداردها ارائه شده است.

اختصارات

ABS: دفتر حمل و نقل آمریکا
ASME: انجمن مهندسین مکانیک آمریکا
ANSI: موسسه ملی استاندارد امریکا
API: موسسه نفت آمریکا
AWWA: انجمن امور آب آمریکا
BS: استانداردهای بریتانیا
CEN: کمیته استانداردسازی اروپا
CSA: انجمن استاندارد کانادا
DNV: استانداردهای نروژ
DIN: موسسه استاندارد سازی آلمان
ABNT: انجمن استانداردهای فنی برزیل
AFNOR: انجمن استانداردسازی فرانسه
EEMUA: انجمن تجهیزات مهندسی و اپراتورهای مواد
EFC: فدراسیون خوردگی اروپا
EN: قوانین اروپایی
GCC: شورای همکاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
GSO: سازمان استانداردسازی خلیج فارس برای شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس
IEC: کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی
IMO: سازمان بین المللی دریانوردی
EEMUA: کمیته ابزار دقیق و کنترل
IS: استاندارد هند
ISO: سازمان بین المللی استاندارد سازی
NACE: انجمن ملی مهندسین خوردگی (ایالات متحده)
NF: استاندارد ملی فرانسه
NORSOK: موقعیت رقابتی نروژ در فلات قاره
NPD: اداره نفت نروژ
NS: استاندارد نروژی
OCIMF: انجمن بین المللی دریایی شرکت های نفتی
OCMA: انجمن مواد شرکت های نفتی
OGP: انجمن بین المللی تولیدکنندگان نفت و گاز
OLF: انجمن صنعت نفت نروژ
PAS: مشخصات عمومی در دسترس (ISO)
PIP: رویه‌های صنعت فرآیند (ایالات متحده)
PSA: سازمان ایمنی نفت (نروژ)
RAL: کمیته رایش آلمان برای شرایط تحویل و تضمین کیفیت
SDO: سازمان تدوین استاندارد
SFS: انجمن استاندارد فنلاند
SSPC: انجمن پوشش های محافظ (ایالات متحده)
STG: گروه های فناوری خاص
TBL: فدراسیون صنایع تولیدی نروژ
TEG: گروه های تبادل فناوری
TC: کمیته فنی
TF: نیروی کار
TG: گروه وظیفه
UKOOA: انجمن اپراتورهای فراساحلی بریتانیا (در حال حاضر: انجمن نفت و گاز بریتانیا)
VDI: انجمن مهندسان آلمانی
WG: گروه کاری


استانداردهای آماده سازی سطح خارجی یا داخلی لوله

استانداردهای ISO 8501 – 1, ISO 8501 – 2, ISO 8501 – 3

استانداردهای پوشش پلی اتیلن سه لایه

استانداردهای DIN 30670,EN 10288,UNI 9099,NFA 49710, AWWA C215

استاندارد پوشش خارجی اپوکسی لوله

استانداردهای EN 10289, AWWA C210, NFA 49709

استاندارد پوشش لوله بیتومن

استاندارد DIN 30673

استاندارد پوشش fbe لوله

استاندارد AWWA C213

استاندارد پوشش پلی یورتان لوله

استانداردهای EN 10290, AWWA C 222

استاندارد پوشش داخلی اپوکسی لوله

استانداردهای EN 10289, AWWA C210, NFA 49709, API RP 5L2

استاندارد پوشش داخلی fbe لوله

استانداردهای AWWA C213, API 5L7

پوشش پلی اتیلن سه لایه


تشریح استانداردهای پوشش خطوط لوله در صنعت نفت و گاز


استاندارد API Bull 91

برنامه ریزی و اجرای عملیات آماده سازی و پوشش سطحی برای تاسیسات حفاری و تولید نفت و گاز طبیعی در محیط دریایی

استاندارد API RP 5L2

استاندارد مورد استفاده در پوشش داخلی خط لوله انتقال گاز غیر خورنده

استاندارد API RP 5L7

استاندارد پوشش داخلی fbe بدون حلال در خطوط لوله

استاندارد API RP 5L9

استاندارد پوشش خارجی اپوکسی اتصال ذوبی در خطوط لوله

استاندارد ASTM 06.02

استاندارد رنگ، محصولات و اجرای پوشش های محافظ خوردگی و پوشش های خط لوله

استاندارد ASTM G 8

استاندارد روش آزمایش برای جدایش کاتدی پوشش های خط لوله

استاندارد ASTM G14

استاندارد نحوه تست پوششهای خط لوله برای سنجش مقاومت در برابر ضربه (تست وزن سقوط)

استاندارد ASTM G17

استاندارد روش تست مقاومت در برابر نفوذ پوشش های خط لوله (میله بلانت)

استاندارد DNV RP-F102

استاندارد پوشش سر جوشهای لوله و تعمیرات میدانی پوشش خط لوله

استاندارد DNV RP–F106

استاندارد اجرای پوشش های خارجی لوله در کارخانه برای کنترل خوردگی لوله

استاندارد EN 10288

استاندارد لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله عبوری از خشکی و دریا با پوشش خارجی بر پایه پلی اتیلن دو لایه

استاندارد EN 10289

استاندارد لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله عبوری از خشکی و دریا با پوشش خارجی پایه اپوکسی و اپوکسی اصلاح شده

استاندارد EN 10290

استاندارد لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله عبوری از خشکی و دریا با پوشش پلی اورتان خارجی و پوشش های اصلاح شده با پلی اورتان

استاندارد EN 10300

استاندارد لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله عبوری از خشکی و دریا با پوشش خارجی بیتومن انامل

استاندارد EN 10301

استاندارد لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله عبوری از خشکی و دریا با پوشش داخلی تسهیل جریان گاز غیر خورنده

استاندارد EN 10310

استاندارد لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله عبوری از خشکی و دریا با پوشش های داخلی و خارجی بر پایه پودر پلی آمید

استاندارد EN 10329

استاندارد لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله عبوری از خشکی و دریا برای سرجوش ها

استاندارد EEMUA 194

دستورالعمل‌های انتخاب مواد و کنترل خوردگی برای تجهیزات تولید نفت و گاز زیر دریا

استاندارد ISO 15741

استاندارد رنگ و پوشش های داخلی کاهش اصطکاک خطوط لوله فولادی عبوری از خشکی یا دریا برای گازهای غیر خورنده

استاندارد ISO 20340

الزامات عملکرد برای سیستم های رنگ محافظ خوردگی در سازه های دریایی و تاسیسات مرتبط

استاندارد ISO 21809

مورد استفاده در خطوط لوله محافظت شده با پوششهای پلی الفینی، FBE و کانکریت مدفون یا مستغرق صنایع نفت و گاز

استاندارد NACE 30105

مسائل مربوط به جداسازی یا پیوستگی و مسائل مرتبط با پوشش برای سیستم‌های حفاظت کاتدی خطوط لوله فراساحلی

استاندارد NACE RP0105

پوشش‌های اپوکسی مایع پیشنهاد شده برای تعمیر سطح خارجی و سرجوشها در خطوط لوله فولادی مدفون

استاندارد NACE RP-0176

کنترل خوردگی فولاد، سکوهای ثابت دریایی مرتبط با تولید نفت

استاندارد NACE RP0188

استاندارد مربوط به آزمایش ناپیوستگی در پوشش های خارجی محافظ خوردگی (تست هالیدی)

استاندارد NACE RP0191

کاربرد پوشش های داخلی پلاستیکی برای تجهیزات و لوازم جانبی لوله ای میدانهای نفتی

استاندارد NACE RP0274

بازرسی الکتریکی ولتاژ بالا برای پوشش های خطوط لوله

استاندارد NACE RP0304

طراحی، نصب و بهره برداری از آسترهای ترموپلاستیک در خطوط لوله میادین نفتی

استاندارد NACE RP0394

نحوه اجرا، عملکرد و کنترل کیفیت پوشش خارجی fbe در کارخانه

استاندارد NACE RP0399

استاندارد عملکرد، کنترل کیفیت و اجرا در کارخانه پوشش خارجی قطران زغال سنگ

استاندارد NACE RP0402

استاندارد عملکرد، کنترل کیفیت و اجرای میدانی پوشش fbe سرجوش ها

استاندارد NACE RP0602

استاندارد عملکرد، کنترل کیفیت و اجرای میدانی پوشش قطران زغال سنگ

استاندارد NACE RP0892

استاندارد پوشش لوله کانکریت برای مهار شناوری و عوامل شیمیایی

استاندارد NACE SP0108

استاندارد کنترل خوردگی سازه های فراساحلی توسط پوشش های محافظ خوردگی

استاندارد NACE SP0169

کنترل خوردگی سطح خارجی در سیستم های لوله کشی فلزی زیرزمینی یا مستغرق

استاندارد NACE SP0181

استاندارد استفاده از پوشش های داخلی مایع (رنگ) در تجهیزات میدانهای نفتی

استاندارد NACE SP0185

استاندارد پوشش های پلی الفینی در لوله های زیرزمینی یا دریایی

استاندارد NACE SP0490

استاندارد تست هالیدی برای پوشش‌های اپوکسی خارجی 250 تا 760 میکرومتر (10 تا 30 میلی)

استاندارد NACE TM0102

اندازه گیری رسانایی الکتریکی پوشش لوله در خطوط لوله زیرزمینی

استاندارد NORSOK M-501

استاندارد آماده سازی سطح و پوشش محافظ خوردگی

استاندارد ABS 49

استاندارد بازرسی، نگهداری و اجرای انواع پوششهای دریایی
پوشش لوله
پوشش پلی یورتان لوله PUR
پوشش پلی اتیلن سه لایه 3LPE